Степівський ЗДО, Степове
Дніпропетровська область, Криворізький район

Ліцензування

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/c86abdc8af90db2674a67b2357c9aa2f.pdf


http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/a9900b18bea2b65977b6b1b00b13f359.pdf

УКРАЇНА

СТЕПІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

53733, с.Степове, пров. Амбулаторний, 1, тел. 0674286026

stepivskuidnz@gmail.com Код ЄДРПОУ 26509936

 

Вих.від______№_________

Орган ліцензування -

Дніпропетровська обласна

державна адміністрація

 

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на провадження

освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.

Здобувач ліцензії (ліцензіат) директор, Черленяк Наталя Вікторівна

Ідентифікаційний код 26509936

Організаційно-правова форма комунальний заклад

Форма власності комунальна

Засновник: Гречаноподівська сільська рада

 

Місце знаходження: 53733, Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Степове, пров.Амбулаторний,1

Місце провадження освітньої діяльності: 53733, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Степове, пров.Амбулаторний,1

Номер телефону +380674286026 адреса електронної пошти stepivskuidnz@gmail.com

Адреса офіційного веб-сайту закладу освіти http://dytsadok.org.ua/dytyachyj-sadok/26509936/main

Поточний рахунок UА 158201720344230002000060761 Держказначейська служба України м.Київ

3 Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ознайомлений i зобов’язуюся ïx виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.

 

Директор Н.В.Черленяк


 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ


 


 


 


 

ЛІЦЕНЗІЙНА СПРАВА

щодо провадження освітньої діяльності

на рівні дошкільної освіти

 

СТЕПІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 


 


 


 


 


 


 

м.Дніпро

2022 рік


 

УКРАЇНА

СТЕПІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

53733, с.Степове, пров. Амбулаторний, 1, тел. 0674286026

stepivskuidnz@gmail.com Код ЄДРПОУ 26509936

 

Орган ліцензування-

Дніпропетровська обласна

державна адміністрація


 

Письмове зобов’язання

щодо кадрового, матеріально- технічного, навчально – методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у тому числі щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці Степівського закладу дошкільної освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ( далі Степівський ЗДО) забезпечений працівниками у кількості не меншій, ніж визначено Типовими штатними нормативами закладів дошкільної освіти , що затверджені в установленому порядку, та працівниками, які безпосередньо задіяні у проведенні освітньоїдіяльності, - відповідно до затвердженої освітньої програми.

У закладі дошкільної освіти немає вакантних посад.

Усі навчальні заняття викладають вихователі закладу дошкільної освіти, які отримали відповідну освіту.

Кожен працівник Степівського ЗДО відповідно до вимог чинного законодавства пройшов обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображено в його особистій медичній книжці.

Матеріально-технічна база : ігрова кімната, спальна кімната, спортивна зала, медична кімната, груповий майданчик.

Майно Степівського ЗДО передано йому в оперативне управління відповідно до вимог чинного законодавства.

Навчально-методичне забезпечення Степівського ЗДО : Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма, навчально – методичні посібники, методичні рекомендації, збірники, хрестоматії відповідно до вимог МОН Освіти, молоді та спорту України.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності за рівнями дошкільної освіти, безпека життєдіяльності вихованців та охорони праці відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабміну Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 ( у редакції постанови Кабміну Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347).

 

Директор ЗДО _______________ Наталя Черленяк


 

 • Керівник закладу дошкільної освіти несе персональну відповідальність за достовірність наданих ним письмових зобов’язань


 


 


 


 


 

УКРАЇНА

СТЕПІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

53733, с.Степове, пров. Амбулаторний, 1, тел. 0674286026

stepivskuidnz@gmail.com Код ЄДРПОУ 26509936

 

Письмове зобов’язання

щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу дошкільної освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ( із зазначенням строків виконання або копію ( копії) документів, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу дошкільної освіти з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

У Степівському закладі дошкільної освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ( далі – Степівський ЗДО) забезпечено безперешкодний доступ до будівель, навчальних груп та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів для осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення.

 

Директор ЗДО _______________ Черленяк Наталя


 

 • Додаток №44

  ВІДОМОСТІ
  про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти Степівського закладу дошкільної освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники)

  Педагогічні працівники (у тому числі фізичні особи, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні дошкільної освіти і залучені до освітнього процесу)

  Необхідна кількість, осіб

  Фактична кількість, осіб

  Відсоток потреби

  Педагогічні працівники, усього

  5

  5

  0

  у тому числі ті, що:

   

   

   

  мають відповідну освіту та/або кваліфікацію

  5

  5

  0

  працюють у закладі освіти за сумісництвом

  0

  0

  0

  залучені на інших договірних умовах

  0

  0

  0


   


   


   


   


   


   


   

  2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні дошкільної освіти і залучені до освітнього процесу.

  з/п

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Найменування посади

  Найменування закладу,

  який закінчив

  (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

  Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

  (рік встановлення (підтвердження

  Педагогічний (медичний)

  стаж

  (повних років)

  Підвищення кваліфікації за фахом

  (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Черленяк Наталя Вікторівна

  Директор

  Криворізький державний педагогічний університет,2009р. магістр за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Географія”. ,викладач географії,вчитель основ економіки

  14 тарифний розряд,2021р.

  12р.

  КЗВО “Дніпропетровська академія неперервної освіти” ДОР СПК№ДН416822536647 від 25.09.2020р.

  2.

  Вчорашня Олена Миколаївна

  Вихователь

  Криворізький державний педагогічний інститут, 1991р.вчитель початкових класів

  12 тарифний розряд,2017 р.

  22

  КЗВО “Дніпропетровська академія неперервної освіти” ДОР СПК №ДН 24983906/9920-17 від 14.03.2017р.

  3.

  Черленяк Світлана Володимирівна

  Вихователь

  Криворізьке медичне училище,1984р.,фельдшер-лаборант

  11 тарифний розряд,2018 р.

  16

  КЗВО “Дніпропетровська академія неперервної освіти” ДОР СПК №ДН 24983906-17 від 22.12.2017р.

  4.

  Дроган Інна Анатоліївна

  Вихователь

  Державний вищий навчальний заклад “Криворізький державний педагогічний університет”,2018р.,дошкільна освіта,магістр дошкільної освіти,організатор дошкільної освіти,вихователь дітей дошкільного віку

  12 тарифний розряд,2018 р.

  8

  -

  5

  Федорченко Лілія Сергіївна

  Вихователь

  Державний вищий навчальний заклад “Криворізький державний педагогічний університет”,2018р.,дошкільна освіта,магістр дошкільної освіти,організатор дошкільної освіти,вихователь дітей дошкільного віку

  12 тарифний розряд,2018 р

  8

  -

  Додаток № 45

  ВІДОМОСТІ
  про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні дошкільної освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня дошкільної освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

  1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується для провадження освітньої діяльності

  Адреса приміщення


   


   


   

   

  Найменування власника майна

  Площа, кв. метрів

  Найменування та реквізити документа про право власності або користування

  Документ про право користування

  строк дії договору оренди (позички, концесії тощо) (з _____ по ____)

  наявність державної реєстрації

  наявність нотаріального посвідчення

  53733, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Степове, пров.Амбулаторний,1

   

   

  Гречаноподівська сільська рада , Криворізького району,Дніпропетровської області

  897м2

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 7.06.2016 р. №950771512258

  -

  -

  -


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

  Найменування приміщень освітнього призначення, майданчиків,інших приміщень (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення)

   

  Відомості про приміщення, майданчики (власні / в оперативному управлінні / у господарському віданні / найманні (оренді) тощо)

  фактична

  фактична

   

   

  Група дітей раннього віку

  Ігрова кімната

  1

  35.1

  в оперативному управлінні

  Спальна кімната

  1

  37.1

  в оперативному управлінні

  Вбиральня

  1

  9.1

  в оперативному управлінні

  Коридор

  1

  6.6

  в оперативному управлінні

  Їдальня

  1

  10.2

  в оперативному управлінні

  Група дітей старшого дошкільного віку

  Ігрова кімната

  1

  43.8

  в оперативному управлінні

  Спальна кімната

  1

  34.2

  в оперативному управлінні

  Спальна кімната

  1

  36.5

  в оперативному управлінні

  Вбиральня

  1

  9,8

  в оперативному управлінні

  Класна кімната

  1

  33.2

  в оперативному управлінні

  Спортивний зал

  1

  72.1

  в оперативному управлінні

  Кімната

  1

  35.6

  в оперативному управлінні

  Медична кімната

  1

  3.9

  в оперативному управлінні

  Їдальня

  1

  19.0

  в оперативному управлінні


   


   

  3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

  В будівлі дошкільного закладу кімнати, де перебувають діти оснащенні всим необхідним. В ігрових кімнатах наявні іграшки відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 р. № 509 , а також з урахуванням методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України: «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» від 17 березня 2006 р. № 1/9-153 та «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» від 18 липня 2008 р. № 1/9-470. Мебля включає всі необхідні предмети: шафи, столи, стільці, полички і куточки, що забезпечують комфортне перебування для дітей в стінах дошкільного закладу. В спальнях наявні ліжка по кількості дітей з повним комплектом постільної білизни ( згідно санітарних норм 3 комплекти). У вбиральнях є унітази та раковини , відповідно зросту дітей. В їдальнях є столи та стільці розставлені згідно вікових потреб. Спортивний зал дозволяє розмістити дітей згідно санітарних норм, наявний спортивний інвентар. Також в закладі є кімната ( в українсько -традиційному стилі), де знаходяться українські традиційні предмети (посуд, символіка, мебля,одяг, побутові речі), наявний плазмовий телевізор, музичний центр, ляльковий театр, куточок петриківського розпису. Класна кімната, де проходять заняття оснащена партами, стільцями, є шафи для методичної літератури, дошка, фліпчарт, куточок для книжок, куточок живої природи.

  На території дошкільного закладу розташовані два ігрових майданчика ( відповідно до кількості груп). Майданчик укомплектований вуличним ігровим обладнанням, а саме: закриті пісочниці, грибочки, лабіринти, павільйони, гірки. Обладнання відповідаю зросту та віку дітей, санітарним нормам. Регулярно оновлюється пісок.


   


   


   


   


   


   

  Додаток № 46

  ВІДОМОСТІ
  про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні дошкільної освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

  1. Відомості про освітню програму

  Найменування типової освітньої програми, на основі якої розроблена освітня програма закладу освіти та/або найменування освітньої програми закладу освіти, сформованої закладом дошкільної освіти

  Ким затверджено

  Рік затвердження

  Освітня програма Степівсьокого ЗДО на 2021-2022н.р.

   

  Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років “Оберіг”

   

  комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів

   

   

  програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”

   

   

  англійська мова для дітей дошкільного віку .Програма та методичні рекомендації

   

   

   

   

  дитина у світі дорожнього руху Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху.

   

   

   

   

   

  Програма національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку “Україна- моя Батьківщина”

   

  методичний посібник “Петриківський первоцвіт”

   

   

  програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації “Безмежний світ ЛЕГО”

   

  парціальна програма “Народна пісенна творчість”

   

   

  Музично-казкові намистінки: оздоровчо-освітня робота з дітьми четвертого року життя

   

   

   

  Наказ по закладу №56 від 06.09.2021р.

  Рекомендовано МОН України

  Рекомендовано МОН України

  Рекомендовано МОН України

  схвалено для використання комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти МОН

  схвалено для використання комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти МОН


   

  схвалено для використання комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти МОН


   

  Рекомендовано МОН України


   

  Рекомендовано МОН України


   

  рекомендовано методичною радою Харківської академії неперервної освіти


   

  Рекомендовано МОН України

  Рекомендовано МОН України

  2021р.


   

  2014р.


   

  2016р.

  2017р.


   


   

  2017р.


   


   


   

  2016


   


   

  2016р.


   

  2013р.


   

  2016р.


   


   

  2014р.

  2018р.


   


   

  Керівник закладу дошкільної освіти несе персональну відповідальність за достовірність наданих ним письмових зобов’язань

Логін: *

Пароль: *